Výsledky tretieho kola otvorených výziev programu ACF

24.09.2021

V treťom kole výzviev programu ACF bolo posúdených spolu 235 žiadostí o grant v piatich prioritných témach. Po administratívnej kontrole a vyhodnotení žiadostí bolo na podporu vybratých spolu 44 projektov.

V téme 1. Občianska participácia podporil program 6 projektov, spolu vo výške 406 557 €, v téme 2. Obhajoba občianskych záujmov boli na podpory vybrané 4 projekty spolu vo výške 401 673 €, v téme 3. Ľudské práva sú podporené 4 projekty vo výške 193 511 €. V téme 4. Zraniteľné skupiny bolo pridelených 22 malých grantov, spolu vo výške 318 148 € a 3 základné granty spolu vo výške 180 934 €. Program podporil aj 4 projekty v téme 5. Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti vo výške 301 562 €.

V nasledujúcich dňoch sa pristupuje k podpisom zmlúv schválených projektov. Žiadatelia o podporu, ktorých projekty boli vybraté ako náhradné, budú oslovení v prípade, ak niektorý zo žiadateľov o grant vybratých na podporu nepristúpi k uzavretiu zmluvy o realizácii projektu.

Všetkým žiadateľom ďakujeme za úsilie, ktoré vydali pri spracovaní a predložení žiadosti.


Zároveň gratulujeme všetkým úspešným žiadateľom o grant.

Výsledky:

Výsledky – 3. výzva_Téma1_základné

Výsledky – 3. výzva_Téma2_strategické

Výsledky – 3. výzva_Téma3_základné

Výsledky – 3. výzva_Téma4_malé

Výsledky – 3. výzva_Téma4_základné

Výsledky – 3. výzva_Téma5_základné

Read our stories

Our projects

Look on what we are working
show projects

Newsletter