Výsledky výzvy Stronger Ties: OSF podporí 2 platformy v transverzálnej spolupráci

27.08.2020

Celkom 76 sietí, koalícií a platforiem neziskových organizácií z Česka, Slovenska a Maďarska sa prihlásilo do druhej grantovej výzvy programu Stronger Roots, Stronger Ties of Civil Society Networks. Nadácia otvorenej spoločnosti so svojimi partnermi Nadace OSF, Glopolis a NIOK, v tejto výzve podporí siete, ktoré chcú získať nových členov alebo partnerov z neziskového sektora, biznisu či politiky a dokážu preklenúť názorové, ideologické či geografické rozdiely a spolupracovať na riešení problémov. Celková finančná alokácia na granty v rámci Programu bola 50.000 € a výška jednotlivého grantu bola v rozpätí 10.000 – 40.000 €.

Výzva na predkladanie žiadostí o grant v rámci Programu bola vyhlásená 28.04.2020 s dátumom uzávierky prvého kola 9.6.2020. Do prvého kola sa siete do výzvy hlásili sa stručnými “konceptami” svojich projektov. 5 neprešlo administratívnou kontrolou, ostatné boli zaslané hodnotiacim komisiám, ktoré mali na starosti vždy jednu krajinu. V Česku tak komisia posudzovala celkom 28, v Maďarsku 24 a na Slovensku 19 žiadostí.

Slovenská komisia posunula do druhého kola 5 projektov, česká a maďarská po 7. Úspešní žiadatelia vyplnili detailnejšiu žiadosť do 22.7.2020. Tieto žiadosti znovu posudzovala výberová komisia. Žiadatelia tiež obhajovali svoje žiadosti počas interview cez Zoom dňa 5.8.2020.

Výberová komisia na základe priemerného bodového hodnotenia žiadostí a na základe doplňujúcich informácií z interview rozhodla o udelení 2 grantov, ktoré následne schválila Správna rada OSF. Podporenými organizáciami sú:

  1. Asociácia nezávislých producentov s projektom Audiovisual and Media Copyright Platform
  2. Rada mládeže Slovenska s projektom Towards Inclusive Youth Work

Viac o projektoch podporených organizácií v rámci Programu Stronger Roots sa môžete dočítať tu…

Viac o podporených projektoch v Česku a Maďarsku sa dočítate na stránkach Nadace OSF, na osf.cz

Read our stories

Our projects

Look on what we are working
show projects

Newsletter