Program konferencie: Sú deti (len) naša budúcnosť?


Moderátor: Ludwig Bagin

09:00 – 09:30    Príchod a registrácia hostí 

09:30 – 10:00    Oficiálne privítanie hostí a otvorenie konferencie

 • Tatiana Bollová, Žiacky poradný výbor
 • Nórska ambasáda
 • Ján Orlovský, člen Správnej rady OSF
 • Zuzana Čačová, spoluzakladateľka programu Otvorené školy

10:00 – 11:00    Blok 1 | Rovesnícke vzdelávanie v praxi – keď mladí učia mladých | Formát: Individuálne príspevky

 • 10:00 – 10:15 | O ťažkých témach ľahko (Otvorené školy)
 • 10:15 – 10:30 | Prečo o životnom prostredí nestačí učiť? (Zelená škola)
 • 10:30 – 10:45 | Keď Nóri diskutujú so Slovákmi (Otvorené školy)
 • 10:45 – 11:00 | Rovesnícke vzdelávanie na rozvrhu (ZŠ Rozmarínová, Komárno)

11:00 – 11:30    Prestávka 

11:30 – 13:00    Blok 2 | Prečo je dnes participácia detí dôležitejšia ako kedykoľvek predtým? | Formát: Panelová diskusia | Moderuje: Zuzana Čačová

 • Janette Mottlová, riaditeľka, VÚDPaP
 • Elena G. Kriglerová, výskumníčka, CVEK
 • Erik Kliment, odborný referent, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
 • Sylvia Halgašová, učiteľka, ZŠ Pribinova 1, Zlaté Moravce
 • Dávid Pieš, študent filozofie, The University of Edinburg a bývalý dobrovoľník Otvorených škôl

13:00 – 14:00     Obed

14:00  – 15:30   Blok 3 | Práca so Žiackymi školskými radami – Čo sa stane keď dáme mladým priestor? | Formát: Individuálne príspevky

 • 14:00 – 14:30 | ŽŠR v Otvorených školách
 • 14:30 – 15:00 | Milan Polešenský, IUVENTA
 • 15:00 – 15:30 | Školské participatívne rozpočty (Dominika Bellová, ÚSV ROS a Otvorené školy)

15:30 – 16:00    Prestávka + Prezentácia Otvorených škôl a ich participatívnych projektov

16:00 – 16:45     Ocenenie Nadácie Zastavme korupciu – Férový čin roka

16:45 – 17:00     Prestávka

17:00 – 18:00    Blok 4 | Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní ako hybná sila zmeny | Formát: Panelová diskusia | Moderuje: Ludwig Bagin

 • Michaela Danišová, koordinátorka Otvorených škôl
 • Kristína Mazáková a Sophia Zelenáková, dobrovoľníčky Otvorených škôl
 • Karolína Mlynková, Bratislavské dobrovoľnícke centrum
 • Michaela Kolláriková, koordinátorka dobrovoľníkov, Mareena

18:00    Záverečné slovo + večera


STIAHNUŤ PROGRAM VO FORMÁTE PDF