/ Projects / OTVORENÉ ŠKOLY

OTVORENÉ ŠKOLY

Program vychádza z predpokladu, že o tom, ako funguje demokracia sa mládež najlepšie naučí jeden od druhého a v bezpečnom prostredí, kde trávia podstatnú časť svojho dňa. 

Read our stories

Newsletter