Stronger Roots – Pilier I – budovanie komunity priaznivcov / 2.kolo

Stronger Roots – Pilier I / 2. kolo

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE

NÁVRH PROJEKTU

Popíšte váš projekt budovania komunity priaznivcov. Pri uvažovaní o projekte majte na pamäti, že obdobie realizácie projektu je pevne stanovené na 18 mesiacov (október 2023 – marec 2025).

PRÍLOHY

Priložte nasledujúce dokumenty, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou formulára žiadosti:

VYHLÁSENIA

Pred odoslaním žiadosti potrebujeme od vás potvrdiť niekoľko dôležitých informácií:

Ďakujeme vám za čas a úsilie, ktoré ste venovali vyplneniu projektovej žiadosti. Výsledky zverejníme v druhej polovici septembra.

News