Divadlo Pôtoň educates youth about discrimination

30.06.2015 , , ,

Watch our video about the project and get inspired to participate in the III. Call of the NGO Fund grant programme.

Read more

Misery in Slovakia: A topic that belongs to the theatre

6.05.2015 ,

Nacionalizmus, národná identita či postoj voči inakosti. Divadlo Pôtoň s mladými ľuďmi v rámci vzdelávacieho projektu hovorí o spoločenskej situácii na Slovensku.

Read more