Manuály a odporúčania

V 4 jazykových verziách – v angličtine, holandčine, slovenčine a srbčine sme vytvorili školiaci manuál o sociálnom a finančnom vzdelávaní (ako viesť školenia školiteľov) a školiace manuály o sociálnom a finančnom vzdelávaní pre učiteľov, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Pripravili sme aj  materiál „Odporúčania pre tvorcov politík“, ktorý je použiteľný na medzinárodnej aj národnej úrovni (opäť v 4 jazykoch – angličtina, holandčina, slovenčina, srbčina).