Finančný príspevok Výzvy k ľudskosti

Finančný príspevok Výzvy k ľudskosti prerozdeľuje financie vyčlenené zo zdrojov TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. Suma vo výške 500 000, 00 € bude prerozdelená na účely humanitárnych projektov organizáciám poskytujúcim praktickú pomoc v zhoršujúcej sa utečeneckej kríze.

Finančný príspevok je spravovaný Nadáciou otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Prerozdelenie prostriedkov vychádza z rozhodnutia Rady Výzvy k ľudskosti, v ktorej sú zastúpení inicátori Výzvy, nezávislý odborník a zástupcovia spoločnosti Tipos ako pozorovatelia.

Čerpanie prostriedkov môže verejnosť sledovať prostredníctvom transparentného účtu, ktorý Nadácia otvorenej spoločnosti pre tieto účely otvorila v rámci partnerskej spolupráce s TIPOS-om,a.s.

Memorandum >>>

Štatút schémy poskytovania finančných príspevkov >>>