Stronger Roots – Pilier I – budovanie komunity priaznivcov

31.05.2023

Zoznam projektov

ADVENTIM n.o. registrovaný sociálny podnik

Opre Roma Slovensko

Slovenský zväz pozemného hokeja

Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania

Ľalia- združenie detí a rodičov

eduRoma n.o. Roma Education Project

SYTEV

Náruč – Pomoc deťom v kríze

Centrum vzdelávania a odbornej pomoci o. z.

Občianske združenie Vidiecky parlament mladých na Slovensku (VPMS)

Silver care, n. o.

OZ Zábavné momenty

Občianska inicitíva Grinava

Stará Jedáleň

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

Lymfoma a Leukémia Slovensko

A- Centrum

OZ Vagus

Truc sphérique

OpenLab, o.z.

BÁZIS – Maďarský literárny a umelecký spolok na Slovensku

EDI Slovensko

Lifestarter

CEVEV Malá líška

KPTL

Komora opatrovateliek Slovenska

Dorka bags, n.o.

Občianske združenie Odyseus

Rozmanita

Komunitná nadácia Zdravé mesto

Inštitút aktívneho bývania, n. o.

NOMANTINELS

InTYMYta

Impact Games

JEDEN RODIČ, n. o.

ZRIEDKAVÉ CHOROBY, občianske združenie

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

nezisková organizácia Projekt DOM.ov

Inštitút pre verejné otázky

Starokatolíci na Slovensku

Cesta mladých

Občianska agentúra komunitného rozvoja 1317

Slovak Eco Quality

Detstvo deťom

Academia Istropolitana Nova

KC PRIESTOR

Vŕby

Sv. Lujza, n.o.

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj

Bez sexizmu

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Detská organizácia Fénix, o.z

Krajanský inštitút- Kalab

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia

Equita, o.z.

Nadácia Cvernovka

Gurigongo Symposium

Protect work

Občianske združenie SaUvedom

Aliancia Fair-play

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Hekima, o.z.

Touch&Speech n. o.

Občianske združenie Superar Slovakia

Občianske združenie ICHTYS

RELEVANT n.o.

Seniori v pohybe

OZ Znepokojené matky

Centrum dobrovoľníctva, n.o., angl. názov: Volunteer Centre, n.o., skrátený názov: CD, n.o.

MZ YMCA Revúca

Slovensko.Digital

Návrat, o. z.

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Skutočne zdravá škola o.z.

Saplinq, o.z.

Iniciatíva Inakosť

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n.o.

Nexteria

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Komunitná nadácia Bardejov

Cesta von

Bronco n.o.

Skyro, n.o.

Aevis n.o.

Rada mládeže Slovenska

Fabrika umenia

Slovenský skauting, o.z.

RosArt, občianske združenie

MAS Orava, o.z.

Centrum komunitného organizovania

Bystriny, o.z.

Slovenská únia sluchovo postihnutých

Proti prúdu

Občianske združenie Barlička

Ťahanovská záhrada

Klíma ťa potrebuje

CINEFIL

Laura, združenie mladých – stredisko Banská Bystrica

I AMbitious

Zero2Hero

Občianske združenie kRaj

Vaša charita, n.o. 45740968

Centrum príležitostí Valaská – ZMR

Newsletter

Aktuality