Ročné stáže učiteľov vo Veľkej Británii

Uzatvorená výzva

Program umožňuje učiteľom stredných, príp. základných škôl a študentom posledných ročníkov vysokých škôl s pedagogickým zameraním jednoročnú stáž na súkromných školách vo Veľkej Británii, kde učia v angličtine aspoň jeden predmet iný ako anglický jazyk.

Newsletter