Secondary School Scholarship Program – štipendiá pre stredoškolákov

Uzatvorená výzva

Program je určený študentom 2. ročníka gymnázií a sexty osemročných gymnázií a lýceí. Študenti majú možnosť spoznať životný štýl v zahraničí prostredníctvom pobytov v rodinách, vzdelávacích programov, klubových a komunitných aktivít.

Partnerské organizácie a typy podprogramov:

  1. ASSIST – ročný študijný pobyt v USA

Americká nezisková organizácia ASSIST v súčasnosti združuje 89 prestížnych amerických súkromných škôl, ktoré ponúkajú štipendiá zahraničným študentom z 19 krajín. Od jej založenia v roku 1968 malo prostredníctvom tejto organizácie možnosť študovať v USA viac ako 4650 študentov. Školy sú denného aj internátneho typu. Podmienkou štipendia je zotrvanie v USA počas celých 10 mesiacov.

Viac informácií: http://www.assist-inc.org alebo v brožúre programu ASSIST

  1. Davis International Scholars Program – dvoj až trojročný študijný pobyt v USA

Davis International Scholars Program ponúka študentom možnosť získať štipendium na štúdium na jednej zo štyroch súkromných internátnych škôl v USA, ktoré sú členmi tohto programu. Študenti budú školu navštevovať dva až tri roky a štúdium ukončia záverečnými skúškami. Ak bude študent po skončení školy pokračovať v štúdiu na jednej z 86 univerzít v USA, ktoré sú do programu Davis zapojené, študent v rámci programu môže získať finančnú podporu vo výške až 20000 USD/rok počas ďalších štyroch rokov. Štipendium je určené predovšetkým finančne znevýhodneným študentom.

Nakoľko sú do programu zapojené len 4 školy (Emma Willard School, The Lawrenceville School, The Taft School, Westminster School) a program bude vyhlásený v najmenej 8 krajinách, počet týchto štipendií je veľmi obmedzený. Študentom odporúčame, aby sa súčasne uchádzali o ASSIST a/alebo HMC štipendium.

  1. HMC – ročný študijný pobyt vo Veľkej Británii

Britská HMC je asociácia riaditeľov nezávislých britských škôl, ktorá bola založená v roku 1992 s cieľom umožniť študentom zo strednej a východnej Európy štúdium na prestížnych britských školách. Školy sú internátneho typu a hoci väčšina škôl je koedukačných, niektorí študenti študujú aj na chlapčenských alebo dievčenských školách. Mnohí študenti získali na základe dosiahnutých výsledkov priamo od školy štipendium na ďalší školský rok.

O štipendium sa môžu uchádzať len študenti, ktorých rodičia v roku 2014 nedosiahnu kumulovaný príjem vyšší ako 25000 GBP. Na prerátanie použite aktuálny kurz NBS.

Viac informácií na http://hmc.org.uk/projects a v dokumentoch HMC Information for Applicants a HMC Information for Parents of Applicants.

  1. HMC Reduced Fee Scheme – ročný až dvojročný študijný pobyt vo Veľkej Británii

Študenti, ktorí majú záujem o štúdium vo Veľkej Británii a spĺňajú podmienky HMC štipendia okrem výšky príjmu ich rodičov, majú možnosť požiadať o zapojenie do HMC Reduced Fee Scheme (Program zníženého školného). Na základe pohovorov môžu získať odporúčanie HMC a budú sa môcť uchádzať o zníženie školného na niektorej zo škôl, ktoré sú členmi HMC. Ak sa študent rozhodne pre túto možnosť, stane sa štipendistom priamo školy, nie HMC.

Program sa realizuje od roku 1993 s cieľom umožniť študentom štúdium na americkej alebo britskej strednej škole, pomôcť zblíženiu a pochopeniu rôznych kultúr, spoznať životný štýl v zahraničí prostredníctvom pobytov v rodinách, vzdelávacích programov, zapájaním sa do klubových a komunitných aktivít.

Udelené štipendiá 2015/2016:

Počet uchádzačov: 65
Počet udelených štipendií: 9

American Secondary School for International Students and Teachers (ASSIST), USA
1-ročný študijný pobyt
Kristína Benediková, Colorado Rocky Mountain School, Carbondale, Colorado

Terézia Bőhmová, Kristína Benediková, The Pennington School, Pennington, NJ

Noemi Vařáková, Culver Academies, Culver, IN

Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC) Projects for Central and Eastern Europe, Veľká Británia
1-ročný študijný pobyt
Tatiana Gazdová, Aiglon College, Chesières-Villars,Švajčiarsko

Alexandra Horkavá, Mount Kelly, Tavistock, Devon

Viktor Chmura, New Hall School, Chelmsford, Essex

Rebeka Niníková, Chigwell School, Chigwell, Essex

Filip Pilarčík, Wymondham College,  Wymondham, Norfolk

Lucia Švecová, St. Leonards – Mayfield  School, Mayfield, East Sussex

Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC) – Reduced Fee Scheme

Ema Kochová
Natália Šimkovicová

Newsletter