Udelené štipendiá / Secondary School Scholarship Program

10.03.2017

Program sa realizuje od roku 1993 s cieľom umožniť študentom štúdium na americkej alebo britskej strednej škole, pomôcť zblíženiu a pochopeniu rôznych kultúr, spoznať životný štýl v zahraničí prostredníctvom pobytov v rodinách, vzdelávacích programov, zapájaním sa do klubových a komunitných aktivít.

Udelené štipendiá:

Počet uchádzačov: 65
Počet udelených štipendií: 8

American Secondary School for International Students and Teachers (ASSIST), USA
1-ročný študijný pobyt

Barbara Bačová, Svidník
Martin Fronc, Nitra
Daša Novysedláková, Zvánovice, ČR

Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC) Projects for Central and Eastern Europe, Veľká Británia
1-ročný študijný pobyt

Magdaléna Böhmová, Holíč
Kristína Grolmusová, Bojnice
Eduard Kušnír, Košice
Martina Maslíková, Nemce
Liliána Rajcziová, Jablonov nad Turňou

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter