Udelené štipendiá / Secondary School Scholarship Program

10.03.2017

Program sa realizuje od roku 1993 s cieľom umožniť študentom štúdium na americkej alebo britskej strednej škole, pomôcť zblíženiu a pochopeniu rôznych kultúr, spoznať životný štýl v zahraničí prostredníctvom pobytov v rodinách, vzdelávacích programov, zapájaním sa do klubových a komunitných aktivít.

Udelené štipendiá:

Počet uchádzačov: 65
Počet udelených štipendií: 8

American Secondary School for International Students and Teachers (ASSIST), USA
1-ročný študijný pobyt

Barbara Bačová, Svidník
Martin Fronc, Nitra
Daša Novysedláková, Zvánovice, ČR

Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC) Projects for Central and Eastern Europe, Veľká Británia
1-ročný študijný pobyt

Magdaléna Böhmová, Holíč
Kristína Grolmusová, Bojnice
Eduard Kušnír, Košice
Martina Maslíková, Nemce
Liliána Rajcziová, Jablonov nad Turňou