Súťaž v písaní anglických esejí

Uzatvorená výzva

V súčasnosti sa do English Essay Competition zapája takmer polovica gymnázií na Slovensku. NOS-OSF vydáva každé 3 roky Knihy víťazných esejí. Piatu, zatiaľ poslednú, sme vydali v októbri 2009 a pokrstila ju Adela Banášová.

Študenti súťažia v 3 kategóriách:

  • mladší (1. a 2. ročník),
  • starší (3. a 4. ročník),
  • anglofóni (študenti anglicko-slovenských bilingválnych gymnázií a študenti ktoréhokoľvek ročníka, ktorí študovali na anglickej škole v zahraničí viac ako 4 mesiace).

Zoznam prihlásených škôl nájdete tu. Pokiaľ nie je škola uvedená v zozname, prihlášku sme neobdržali.

Všetkým prihláseným školám budú najneskôr 20. 11. 2013 zaslané propozície súťaže a témy v samostatných zalepených obálkach. Obálky sa otvárajú až tesne pred písaním esejí za prítomnosti všetkých zúčastnených žiakov.

V prípade, že vám nebude zásielka doručená do 23. 11. 2013, kontaktujte e-mailom koordinátorku programu p. Križkovú a oznámte aj deň písania esejí.

Po napísaní a prípadnom predvýbere esejí nám eseje čo najskôr zašlite spolu s kópiami a formulármi študentov aj učiteľa. Uistite sa, prosím, že všetky kópie sú čitateľné a úplne (nechýbajú písmená na okrajoch), nakoľko nečitateľné eseje, hoci môžu byť kvalitné, nie sú hodnotené.

Výsledky súťaže budú všetkým zúčastneným školám oznámené do konca mája 2014.

Prílohy, ktoré obsahuje zásielka s témami esejí:

  • Inštrukcie
  • Teacher’s Form
  • Student’s  Form
  • Tips For Writing a Good English Essay

Newsletter