Sociálno-finančné vzdelávanie AFLATOUN na Slovensku

21.12.2023

Sociálno-finančné vzdelávanie na Slovensku je témou, ktorá si v dnešnej dobe prirodzene vyžaduje zvýšenú pozornosť. Častokrát si podporovanie finančnej gramotnosti spájame s deťmi v školskom veku, no už dávno je známym faktom, že so sociálno-finančným vzdelávaním je dôležité začať už v ranom detstve. Programom, určeným deťom od raného detstva až do dospelosti, je aj medzinárodný program Aflatoun. Zapojenie do […]

Čítať viac..

V čom je medzinárodný program AFLATOUN špecifický?

19.12.2023

Metodiky Metodiky programu Aflatoun, ktoré sa venujú sociálno-finančnému vzdelávaniu, podporujú prístup, kedy je dieťa v centre pozornosti. Sú prispôsobené pre rozmanité vekové skupiny detí a mladých ľudí od materskej školy až po ranú dospelosť. Aflatoun International vypracúva metodiky po konzultácii so svojimi partnermi. Tí metodiky kontextualizujú – prispôsobujú ich miestnym podmienkam a dopĺňajú existujúce programy o vlastné skúsenosti […]

Čítať viac..

Sociálno-finančné vzdelávanie AFLATOUN vo svete

15.12.2023

Aflatoun je medzinárodný program zameraný na rozvoj sociálnej a finančnej gramotnosti detí a mladých ľudí. V súčasnosti sa realizuje vo viac než 100 krajinách sveta a do jeho aktivít sa ročne zapoja desiatky miliónov detí a mladých ľudí, z toho približne 53% dievčat. Riadiaca organizácia Aflatoun International sídli v Amsterdame. Pri spolupráci so svojimi partnermi […]

Čítať viac..

Prečo je dôležité venovať sa finančnej gramotnosti od raného detstva?

12.12.2023

Finančná gramotnosť je schopnosť rozumne spravovať svoje financie, plánovať svoje budúce financie a robiť informované finančné rozhodnutia. Táto schopnosť nie je obmedzená len na výpočty a účtovníctvo; zahŕňa aj širší súbor znalostí a zručností, ktoré nám umožňujú efektívne riadiť naše peniaze a dosiahnuť finančné ciele. Finančná gramotnosť zahŕňa nasledujúce aspekty:    A. Rozpoznávanie a spravovanie financií […]

Čítať viac..

Prečo je dôležité venovať sa sociálnej gramotnosti od raného detstva?

8.12.2023

Sociálna (emocionálna) gramotnosť je schopnosť efektívnej komunikácie a interakcie s ľuďmi v rôznych situáciách. Táto schopnosť nie je obmedzená len na osobné vzťahy, ale týka sa aj pracovného prostredia, vzťahov s kolegami, spolupráce v tíme či online komunikácie. Sociálna gramotnosť zahŕňa niekoľko dôležitých komponentov:      A. Emocionálna inteligencia Schopnosť rozpoznávať, chápať a riadiť svoje vlastné emócie […]

Čítať viac..