Výzva na externé hodnotenie projektov v programe “Demokracia a ľudské práva”

5.05.2015

NOS-OSF hľadá skúsených externých hodnotiteľov a hodnotiteľky na externé hodnotenie projektov predložených žiadateľmi v tretej výzve pre mimovládne organizácie na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantu.

Čítať viac..

Posilňovanie hlasu detí a mladých ľudí v aktívnom občianstve a ľudských právach

1.04.2015

Pozývame na konferenciu zameranú na participáciu detí a mladých ľudí na formovaní zmien v komunite a lepšieho fungovania demokracie.

Čítať viac..

Regionálne workshopy k 3. výzve programu Demokracia a ľudské práva

29.01.2015

Pozývame na workshopy zamerané na oboznámenie sa s lokálnymi potrebami mimovládnych organizácií pracujúcich v regiónoch a nastavenie tretej výzvy.

Čítať viac..

Pozývame vás na konferenciu EEA Connections II

21.11.2014

Poslaním konferencie je prepájanie iniciatív a vytvorenie priestoru pre vzájomnú inšpiráciu.

Čítať viac..

Vítame nového člena tímu

27.10.2014

Tím našich programových koordinátorov sa rozšíril o Stanislava Daniela.

Čítať viac..

Mimovládne organizácie z celej Európy vyjadrili podporu maďarským organizáciám

23.09.2014

978 neziskových organizácií z 32 krajín, vrátane NOS-OSF, sa podpísalo pod list adresovaný Európskej komisii, Európskej rade, Európskemu parlamentu a Komisárovi Rady Európy pre ľudské práva. Vyzýva ich, aby prestali ignorovať vývoj v Maďarsku a netolerovali opatrenia, ktorých cieľom je zastrašiť a umlčať občiansku spoločnosť v členskej krajine EÚ. Signatári listu sú znepokojení nedostatočnou reakciou EÚ na dianie v Maďarku, ktoré porušuje základné princípy, na ktorých je Únia založená.

Čítať viac..

Oznámenie o otvorení bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2014

17.09.2014

Úrad vlády SR, národný kontaktný bod Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok vo výške od 1000 € do 10000 € na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi inštitúciami pôsobiacimi na Slovensku a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) pre rok 2014.

Čítať viac..

Pripájame sa k výzve na riešenie situácie v Maďarsku

12.09.2014

V nadväznosti na vyhrocujúce sa útoky na maďarské neziskové organizácie sa zástupcovia mimovládnych organizácií z celej Európy rozhodli apelovať na predstaviteľov Rady Európy, Európskeho parlamentu a Európskej komisie, aby nezostávali nečinní, a aby podnikli účinné opatrenia k zabráneniu obchádzania demokratických hodnôt v členských štátoch EÚ.

Čítať viac..

Fond pre MVO – Výsledky II. kola hodnotenia 2. výzvy

Pozrite si výsledky druhého kola 2. výzvy na podávanie Žiadostí o grant z Programu podpory MVO „Demokracia a ľudské práva“ pre 2. skupinu žiadateľov, ktorí odovzdali kompletnú Žiadosť do 30.8. 2014, ako aj výsledky výzvy na podávanie Žiadostí o grant v rámci Bilaterálneho fondu.

Čítať viac..

Vítame nových členov tímu!

11.09.2014

Do kancelárie nám pribudli noví kolegovia – Elena Moťovská a Ján Mazúr.

Čítať viac..

1 2 3 4

Aktuality