Fond pre MVO – Výsledky I. výzvy

22.07.2013

NOS-OSF udelila granty 26 projektom z Programu podpory mimovládnych organizácii Demokracia a ľudské práva, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Na podporu projektov mimovládnych organizácií bolo prerozdelených celkovo 1.929.173,41 eur. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantu na projekt bola vyhlásená dňa 25.2.2013 Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation týmto ďakuje Finančnému mechanizmu EHP 2009-2014 za vyčlenenie zdrojov pre mimovládne organizácie na Slovensku v oblasti podpory demokracie a ľudských práv.

Čítať viac..

Mimoriadny záujem o podporu z Fondu pre mimovládne organizácie Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014.

10.04.2013

Do prvej výzvy na predkladanie žiadostí o podporu z Programu Demokracia a ľudské práva sa zapojilo 162 mimovládnych organizácií.

Čítať viac..

Fond pre mimovládne organizácie otvorený

25.02.2013

Predstavujeme Fond pre mimovládne organizácie a otvárame výzvu na predkladanie projektov. Fond rozdelí slovenským mimovládnym organizáciám 6,9 mil. Eur z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014.

Čítať viac..

1 16 17 18