Odporúčame: Protikorupčný festival

28.04.2014

„Naše väzenie nespočíva v neschopnosti slobodne hovoriť, formulovať postoje, vyjadrovať sa. Naopak. O podvodoch a krádežiach máme dovolené verejne „hrkútať si“ do sýta. Naše úzkosti sú v neschopnosti hlásať pravdu, ukázať prstom na vinníka a postaviť sa mu do cesty.“

Čítať viac..

Roma Graduate Preparation Program

31.03.2014

Roma Graduate Preparation Program otvára výzvu vrámci projektu Roma Access Program na Central European University v Budapešti, uzávierka žiadostí je 13. apríl 2014.

Čítať viac..

Fond pre MVO – výsledky I. kola hodnotenia

3.03.2014

Pozrite si, kto postúpil do II. kola predkladania Žiadostí o grant.

Čítať viac..

Vyhlásenie II. kola Výzvy na podávanie žiadostí o grant

20.01.2014

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation vyhlásila Výzvy na podávanie žiadostí o grant z Programu pre MVO „Demokracia a ľudské práva“.

Čítať viac..

Fond pre MVO – Výsledky I. výzvy

22.07.2013

NOS-OSF udelila granty 26 projektom z Programu podpory mimovládnych organizácii Demokracia a ľudské práva, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Na podporu projektov mimovládnych organizácií bolo prerozdelených celkovo 1.929.173,41 eur. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantu na projekt bola vyhlásená dňa 25.2.2013 Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation týmto ďakuje Finančnému mechanizmu EHP 2009-2014 za vyčlenenie zdrojov pre mimovládne organizácie na Slovensku v oblasti podpory demokracie a ľudských práv.

Čítať viac..

Mimoriadny záujem o podporu z Fondu pre mimovládne organizácie Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014.

10.04.2013

Do prvej výzvy na predkladanie žiadostí o podporu z Programu Demokracia a ľudské práva sa zapojilo 162 mimovládnych organizácií.

Čítať viac..

Fond pre mimovládne organizácie otvorený

25.02.2013

Predstavujeme Fond pre mimovládne organizácie a otvárame výzvu na predkladanie projektov. Fond rozdelí slovenským mimovládnym organizáciám 6,9 mil. Eur z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014.

Čítať viac..

1 24 25 26

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter