NADAČNÝ FOND LEAF PRI NADÁCII OTVORENEJ SPOLOČNOSTI JE OTVORENÝ

LEAF Academy v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti otvára štipendijný fond na podporu študentov. Tento fond umožní realizovať svoju víziu sprístupnenia vzdelania na svetovej úrovni pre najtalentovanejších študentov s najvyšším potenciálom, bez ohľadu na ich sociálne a ekonomické zázemie. LEAF Academy je komunita ľudí so silnou víziou pre lepšiu strednú Európu a svoju misiu napĺňa […]

Čítať viac..

Secondary School Scholarship – Výsledky jazykových testov

V roku 2015 sa testov zúčastnilo 77 študentov.  66 študentov môže postúpiť na ústne pohovory. Maximálny počet bodov, ktoré možno v teste dosiahnuť je 265. Minimálny počet bodov pre postup do ďalšieho kola je 223 bodov pre študentov anglických bilingválnych škôl a 220 bodov pre študentov ostatných škôl. Pohovory sa uskutočnia v dňoch 18. a […]

Čítať viac..

Informácia o jazykových testoch

Jazykový test ELTiS (English Language Test for International Students) sa bude konať dňa  16. 12. 2015 (streda)  o 13:00 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Žiline (Námestie obetí komunizmu 1, Žilina). Spojenie zo železničnej alebo autobusovej stanice: pešo cca 650 – 750 m. Parkovanie je možné na platených parkovacích miestach v okolí, prípadne na parkovisku obchodného domu v blízkosti. […]

Čítať viac..

Secondary School Scholarship Program 2016/2017

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) v spolupráci s partnerskými výmennými organizáciami American Secondary Schools for International Students and Teachers, Inc. (ASSIST), USA a The Headmasters‘ and Headmistresses‘ Conference (HMC), Veľká Británia otvára 23. ročník programu štipendijných študijných pobytov na súkromných stredných školách v USA a Veľkej Británii. Komu je program […]

Čítať viac..

Roma Memorial University Scholarship Program

Rómsky pamätný univerzitný štipendijný program ponúka štipendiá rómskym vysokoškolským študentom denného štúdia, ktorí študujú na niektorej z univerzít/vysokých škôl akreditovaných MŠ SR a spĺňajú všetky kritériá. O štipendium môžu požiadať aj študenti externého štúdia, ktorí študujú na magisterskom a doktorandskom štúdiu.

Čítať viac..

1 2

Newsletter