WhatCity? Network

9.05.2016

Verejný priestor patrí všetkým občanom, ale jeho funkcie a vzhľad sú v mnohých mestách na Slovensku nedostatočne využité. Projekt “WhatCity? Network” je bilaterálny projekt ktorý hľadá spôsoby ako zvýšiť záujem o právo občanov rozhodovať o veciach verejných v témach urbanizmu.Cieľom projektu medzi o.z. “PUNKT” z Bratislavy zo Slovenska a o.z. “NUDA” z Bergenu z Nórska, […]

Čítať viac..

Ako pracujete s mládežou a ľuďmi bez domova na Islande?

Projekt vychádza z presvedčenia, že významným prvkom rozvoja kvality práce a pozitívnych prínosov pre naše cieľové skupiny je neustále otváranie sa novým inšpiráciám a podnetom – tak v rámci SR ako i zahraničia. Uvedomujúc si riziko „bublín“, uväznenia v stereotype zaužívaných postupov je naším cieľom v projekte získať nové podnety od organizácií pôsobiacich na Islande. […]

Čítať viac..

Výmena skúseností s bojom proti schránkovým firmám

Cieľom projektu je priniesť know-how a dobrú prax transparentnosti z boja protischránkovým firmám z Nórska na Slovensko. Nórsko je jednou z najmenejskorumpovaných krajín vo svete podľa rebríčka vnímania korupcie odTransparency International. Pre porovnanie, Slovensko je piate najhoršie v EÚ.Nórsko je zároveň jednou z prvých európskych krajín, ktoré sa rozhodli bojovaťs korupciou a daňovými únikmi schránkových […]

Čítať viac..

Utečenci počas holokaustu

Projekt je hodný realizácie, lebo sprostredkováva výmenu informácií a moderných metodologických postupov pri výskume, prezentácii a vzdelávaní o holokauste, ako i skúseností expertov na danú problematiku v Nórsku a na Slovensku. Táto výmena skúseností by sa uskutočnila cez exkurziu slovenských expertov v partnerských inštitúciách v Nórsku (Židovské múzeum Oslo a Židovské múzeum Trondheim, ktoré pripravuje […]

Čítať viac..

Medzinárodná sieť mladých Generation 2020

Realizácia projektu je potrebná pre získanie a obojstrannú výmenu skúseností, know-how a poznatkov o práci a fungovaní cezhraničnej mládežníckej organizácie Barents Regional Youth Council a Basen Youth Council, ich spolupráce s mestom Basen / Kirkenes a mládežníckymi lídrami  zapojenými do procesu tvorby cezhraničnej skupiny mladých aktivistov – Karpatskej regionálnej mládežníckej rady.  Cieľom projektu je výmena […]

Čítať viac..

Spoločne za toleranciu

Projektom chceme reagovať na aktuálnu spoločenskú situáciu, ktorá sa týka témy migrantov a s tým spojený nárast extrémizmu, rasizmu a xenofóbie v spoločnosti. Táto situácia má negatívny dopad na skupinu ohrozených detí a mladých, s ktorými pracujeme a ktorí začínajú prejavovať tendencie k radikalizácii a neznášanlivosti. Cieľom projektu je bojovať proti rasizmu a xenofóbii mladých […]

Čítať viac..

Študijná návšteva „PRIDE a ďalej“

Hlavným zámerom projektu je prostredníctvom študijnej návštevy v partnerských organizáciách zvýšiť kompetencie LGBT aktivistov so špecifickým zameraním na komunitnú prácu. Projekt vychádza predovšetkým z potreby nadviazať spoluprácu s partnerskými organizáciami s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti komunitnej práce zameranej na LGBT ľudí, z krajín v ktorých je tento typ komunitnej práce podstatne viac rozvinutý ako na […]

Čítať viac..

Podpora miestnej samosprávy v integrácii utečencov a migrantov – dobré príklady z Nórska

Lokálna úroveň zohráva kľúčovú úlohu v integrácii migrantov aj utečencov. Súčasná utečenecká kríza a reakcie politikov na ňu poukazujú na veľmi slabú pripravenosť samospráv prijať migrantov a nastavovať lokálne politiky tak, aby bola zabezpečená sociálna súdržnosť a aby neboli migranti a utečenci odmietaní obyvateľmi mesta. Lokálnu úroveň sme zvolili predovšetkým z dôvodu, že ide o priestor, kde […]

Čítať viac..

SLOVAK and UNESCO representations partnership for addressing xenophobia through education

Prieskum na vzorke 780 respondentov, realizovaný žiadateľom potvrdil, že 53% z mladých ľudí, ktorí sa už stretli s nenávistným vyjadrovaním (92%), boli niekedy aj jeho terčom. Iba 14% opýtaných pozná nástroj / organizáciu, na ktorú sa v takom prípade môže obrátiť. Uznesenie EP z 3. novembra 2015 o predchádzaní radikalizácii vyzýva členské štáty k realizovaniu […]

Čítať viac..

Vzdelávacia kampaň PRVÁ

28.01.2016

Predmetom projektu je vzdelávacia kampaň s cieľom vzbudiť záujem študentov a pedagógov o významné ženské osobnosti slovenskej histórie, ktoré popri mužských postavách stále zostávajú v tieni. Ide o protagonistky, ktoré sa ako prvé v histórii presadili v rôznych oblastiach, ich životné príbehy sú súčasťou konkrétneho kontextu a nemali by zmiznúť zo spoločenskej pamäte. Projekt reaguje […]

Čítať viac..