Podporené projekty

B

WhatCity? Network

Bilaterálny fond

punkt

6 400 €

B

Bilaterálny fond

Mládež ulice

9 553 €

B

Bilaterálny fond

Transparency International Slovensko

5 116 €

B

Utečenci počas holokaustu

Bilaterálny fond

EDAH o.z.

9 792 €

B

Bilaterálny fond

Karpatská nadácia

9 398 €

B

Spoločne za toleranciu

Bilaterálny fond

KASPIAN

4 338,44 €

B

Bilaterálny fond

Saplinq

6 510 €

B

Bilaterálny fond

CVEK

8 442 €

B

Bilaterálny fond

Rada mládeže Žilinského kraja

6 734,20 €

B

Seredské svedectvá

Bilaterálny fond

EDAH

6 174 €

2

Bilaterálny fond

Asociácia na ochranu práv pacientov SR

1 650 €

2

Poznačená generácia

Bilaterálny fond

EDAH o.z.

1 650 €

2

Bilaterálny fond

Inštitút pre občianske vzdelávanie

1 650 €

2

Bilaterálny fond

TransFúzia

8 910 €

2

Doprava – vec verejná

Bilaterálny fond

Podnikateľská aliancia Slovenska

1 650 €

2

Bilaterálny fond

eduRoma

1 650 €

2

Hlavy pomáhajú

Bilaterálny fond

Nadácia Pontis

1 650 €

2

Bilaterálny fond

Slatinka

1 650 €

2

Môj svet – moje práva

Bilaterálny fond

Amnesty International Slovensko

1 650 €

2

Bilaterálny fond

Nadácia Pontis

5 800 €

2

Môj svet – moje práva

Bilaterálny fond

Amnesty International Slovensko

5 085 €

1

Bilaterálny fond

Občan, demokracia a zodpovednosť

1 650 €

1

Bilaterálny fond

Centrum vzdelávania neziskových organizácií

1 650 €

1

Bilaterálny fond

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj

1 650 €

1

Lídri bez hraníc

Bilaterálny fond

Orbis Institute

1 650 €

1

Bilaterálny fond

Via Iuris

1 650 €

1

Bilaterálny fond

EPIC

1 650 €

Aktuality