Výskum: ĽUDÁCKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA ROKOV 1939-1945 A HOLOKAUST V KOLEKTÍVNEJ PAMÄTI SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI

V januári 2023 sa uskutočnil výskum názorov verejnosti na obdobie rokov 1939-1945, holokaust a rôzne aspekty spomínania na tieto udalosti. Skúmali sme postoje a názory verejnosti na toto obdobie, ako aj na kľúčové zdroje informácií o ňom.  Iniciátormi a realizátormi projektu boli: Nadácia otvorenej spoločnosti, Dokumentačné stredisko holokaustu, Inštitút pre verejné otázky spolu s Historickým […]

Medziročný nárast počtu prihlášok do Novinárskej ceny

Po uzavretí prihlasovania do Novinárskej ceny 2022 evidujeme 480 prihlásených prác do 13 otvorených kategórií. 19. ročník súťaže tak priniesol opäť nárast v počte prihlášok. A to napriek zníženiu limitu počtu príspevkov od jedného autora/autorky na dva v jednej kategórii. Príspevky aj série sú rovnomerne prihlásené do všetkých trinástich kategórií, takže všetky poroty budú mať […]

Prídite na diskusiu o aktivizme a deradikalizácii mládeže

Zaujíma vás, ako mladých ľudí viesť k aktívnemu občianstvu a zapájaniu sa do vecí verejných (vrátane volieb)? Ako môže poznávanie vlastnej identity, iných kultúr a rešpekt k rozmanitosti ovplyvniť volebné preferencie? Kam zaradiť mediálnu a informačnú gramotnosť, ako aj podporu kritického myslenia v rámci kurikulárnej zmeny? Ako zmierniť prejavy diskriminácie, nenávisti a šírenie neprávd v […]

Konzorcium šiestich nezávislých nadácií pod vedením Nadácie otvorenej spoločnosti prerozdelí na pomoc odídencom z Ukrajiny 12 miliónov EUR

Konzorcium šiestich nadácií na čele s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava zverejnilo dňa 3. marca 2023 výzvu na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu s názvom Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO. Projekt v celkovom objeme 13 miliónov eur je určený premimovládne neziskové organizácie (MNO), ktoré od februára 2022 poskytovali a/alebo stále poskytujú pomoc osobám […]

Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlasuje 19. ročník Novinárskej ceny

Novinárska cena opäť ocení ten najkvalitnejší obsah z produkcie slovenských médií za obdobie, ktoré si budeme spájať s vojenskou inváziou Ruska do Ukrajiny, utečeneckou aj energetickou krízou, infláciou v eurozóne, teroristickým útokom proti LGBTI+ komunite a politickou nestabilitou na Slovensku. [Bratislava, 12.1.2023] Novinárska cena už po devätnásty krát ocení najlepšie novinárske práce za uplynulý rok. Redakcie aj verejnosť môžu […]

Nadácia otvorenej spoločnosti poskytne milión eur na inštitucionálny rozvoj a vzdelávacie aktivity mimovládnych organizácií

V nasledujúcich troch rokoch Nadácia v rámci programu Stronger Roots prerozdelí  viac než milión eur na inštitucionálne granty a unikátne vzdelávacie aktivity pre 15 mimovládnych organizácií a 5 strešných platforiem. Program Stronger Roots realizujeme v rámci medzinárodného projektu s partnermi v Čechách a v Maďarsku. Projekt v celkovej výške 3 700 950 EUR pod vedením českej Nadace OSF významne podporila Európska […]

Nadácia otvorenej spoločnosti oslávila 30 rokov

Nadácia otvorenej spoločnosti je taká stará, že si pamätá posledné dni Československa. Vznikla 12. novembra 1992 a odvtedy patrí k pilierom rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. 15. novembra 2022 sme v kruhu našich zakladateľov, partnerov, kolegov, priateľov a partnerov oslávili tridsiate výročie a symbolicky vstúpili do ďalšej etapy nášho fungovania. Na oslave v bratislavskom kostole Klarisiek […]

Novým predsedom Správnej rady Nadácie otvorenej spoločnosti sa stal Pavol Čekan

Správna rada Nadácie otvorenej spoločnosti zvolila dňa 8. novembra 2022 za svojho predsedu Pavla Čekana – vedca a zakladateľa biotechnologickej spoločnosti MultiplexDX. Na tejto pozícii tak vystriedal Michaelu Benedigovú, ktorá z funkcie odstúpila v septembri 2022. Nový predseda Správnej rady je vo vedeckom svete známy vďaka svojmu výskumu v oblasti diagnostiky rakoviny. Po doktoráte z biochémie, ktorý získal na […]

Nadáciu otvorenej spoločnosti povedie Fedor Blaščák

Nadácia otvorenej spoločnosti, ktorá tento rok oslavuje 30 rokov od svojho vzniku, má od októbra nového správcu. Nezávislý konzultant, publicista a aktivista Fedor Blaščák pôsobí v neziskovom sektore od roku 1998 a stál pri viacerých dôležitých mimovládnych projektoch a iniciatívach. O Fedorovi sa dnes hovorí hlavne v súvislosti s jeho najnovším  projektom – seriálom o dejinách komunistickej tajnej polície ŠtB. […]

Výsledky 5. grantového kola FIŽ

Fond na podporu investigatívnej žurnalistiky (FIŽ) – Nadačný fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti, Bratislava oznamuje výsledky piateho grantového kola, v ktorom uspeli dva investigatívne projekty. Podporu FIŽ v roku 2022 získajú nasledovní žiadatelia a projekty: Lenka Haniková: Podpora regiónov alebo podpora našich ľudí? Martin Vančo: Prerozdeľovanie sociálnych bytov samosprávami Vybrané projekty splnili hodnotiace […]

1 2 3 4 5 6 29