Dobre spravovaná spoločnosť, demokracia a právny štát

Chceme zvýšiť úroveň citlivosti verejnosti na korupčné správanie a slobodný prístup k informáciám tak, aby vyžadovala väčšiu transparentnosť a zodpovednosť verejných inštitúcií a úradov. Budeme vytvárať tlak na zodpovednejšie otvorené a nezávislé súdnictvo a uplatňovanie Európskych etických štandardov. Prostredníctvom intenzívnejšej verejnej a odbornej diskusie o sudcovskej nezávislosti, princípoch právneho štátu a slobode prejavu chceme dosiahnuť efektívnejšie a dôveryhodnejšie súdnictvo.

Projekty

Active Citizens Fund

Active Citizens Fund je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku.

Čítať viac..

Čítajte naše príbehy

Newsletter