Grantové programy

Projekty

Fond investigatívnej žurnalistiky

Naším poslaním je podporovať a pomáhať rozvíjať profesionálnu investigatívnu žurnalistiku, ktorá prináša názorovo pluralitné a spoločensky závažné informácie.

Čítať viac..

Stronger roots

Aktívna a otvorená občianska spoločnosť je nevyhnutný spoločenský prvok pri tvorbe demokratických procesov a účasti vo veciach verejných. 

Čítať viac..

Active Citizens Fund

Active Citizens Fund je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku.

Čítať viac..

Čítajte naše príbehy

Newsletter