Ľudské práva a slobody

Chceme prispieť k budovaniu inkluzívnej, nediskriminačnej a tolerantnej spoločnosť bez nenávisti a rôznych prejavov radikalizácie či rasovej neznášanlivosti. Spolupodieľame sa na posilnení postavenia Rómov prostredníctvom podpory kapacít a podpory participácie a implementáciou rómskych inkluzívnych politík. Záleží nám na vytvorení rovnakých príležitostí vo vzdelávaní komunít a zabezpečení rovnakého prístupu menšín a žien k ľudským právam.

Projekty

Active Citizens Fund

Active Citizens Fund je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku.

Čítať viac..

Otázka vôle

Vystúpenia, výstavy a prednášky na tému otázky vôle.

Čítať viac..

Bez predsudkov

Spolupracujeme s Úradom splnomocnenca pre rómske komunity na príprave podporných stratégií v oblasti komunikácie.

Čítať viac..

Spolu za všetky rodiny

Podporujeme životné partnerstvá.

Čítať viac..

We Are Open

Vytvárame online mapu Slovenska s informáciami o pozitívnych priestoroch, kde sa každý môže cítiť bezpečne a príjemne.

Čítať viac..

Čítajte naše príbehy

Newsletter