Kde sme ešte aktívni?

Sme členom

Podporili sme Koalíciu za spoločné vzdelávanie a Otvorený list k vzdelávacím programom pre deti so špeciálnymi potrebami v materských, základných a stredných školách na Slovensku.

Inkluzívne vzdelávanie

Inkluzívne vzdelávanie je spoločný menovateľ našich aktivít v oblasti vzdelávania. Len tento typ vzdelávania dokáže zabezpečiť otvorenú a rôznorodú spoločnosť.

Súvisiace príspevky