Kontakt

Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open Society Foundation / NOS-OSF
Baštová 5
811 03 Bratislava

+421 2 5441 4730
+421 2 5441 6913
osf@osf.sk

IČO 30 845 173
DIČ 20 208 511 07
IBAN SK78 1100 0000 0026 6900 0175
Register nadácií MV SR reg.č. 203/Na-96/93


Ján Orlovský

výkonný riaditeľ
jan.orlovsky@osf.sk


Jana Dravecká

finančná riaditeľka
jana.dravecka@osf.sk


Natália Tomeková

manažérka pre komunikáciu
natalia.tomekova@osf.sk

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter

Aktuality