Kontakt

Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open Society Foundation / NOS-OSF
Baštová 5
811 03 Bratislava

+421 2 5441 4730
+421 2 5441 6913
osf@osf.sk

IČO 30 845 173
DIČ 20 208 511 07
IBAN SK78 1100 0000 0026 6900 0175
Register nadácií MV SR reg.č. 203/Na-96/93

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter

Aktuality