Bez predsudkov

3.05.2015

V roku 2014 sme vytvorili Komunikačnú stratégiu, ktorá pomenúva prístupy, ako v spoločnosti zmierňovať stereotypy a predsudky voči rómskej populácii. Pri príprave dokumentu sme sa opierali o zistenia od agentúry FOCUS a Newton Media, ako aj o štúdiu Centra pre výskum etnicity a kultúry. Aj naďalej sa chceme zúčastňovať na procese tvorby verejnej politiky v rámci akčného plánu pre prácu s verejnou mienkou v spolupráci s rôznymi expertnými skupinami zloženými zo sociólogov, odborníkov na komunikáciu, marketing či médiá.

Newsletter

Aktuality