Fond pre MVO – Výsledky hodnotenia III. výzvy

10.09.2015 , , ,

Na základe III. Výzvy na podávanie Žiadostí  o grant z Programu podpory MVO „Demokracia a ľudské práva“ (SK03) zverejnenej dňa 27.5.2015 prijal Správca programu 120 žiadostí o grant. Správna rada Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation rozhodovala dňa 9. septembra 2015 o podpore 107 projektov, ktoré vyhoveli kontrole administratívnej zhody a kontroly oprávnenosti žiadateľa.

Na základe hodnotení expertných hodnotiteľov, odporúčaní Výberových komisií a dostupných finančných prostriedkov v daných oblastiach podpory a cieľoch podporí Správca Programu 23 žiadostí o grant v celkovej sume 227 502,75 €. Dve žiadosti o grant sú ustanovené ako náhradníci. Tieto žiadosti o grant budú podporené v prípade, že niektorý z navrhovaných žiadateľov o grant na podporu túto podporu odmietne a Správca Programu bude mať k dispozícii finančné prostriedky z nevyčerpaných grantov udelených v I. a II. Výzve.

Zoznam podporených žiadostí a dvoch žiadostí náhradníkov nájdete tu: Zoznam podporených žiadostí III. výzva

Aktuality