Oznámenie o zvýšení finančnej alokácie

pre II. Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku Program Výzva k ľudskosti

Vyhlasovateľ: Správca programu – Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava / Open Society Foundation / NOS-OSF

Dátum vyhlásenia výzvy: 10.11.2015

Správca programu oznamuje potenciálnym žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku z Programu Výzva k ľudskosti, že bola zvýšená finančná alokácia pre túto výzvu z pôvodnej sumy 156 750 € na novú sumu 242 272 €.

Dôvodom navýšenia finančnej alokácie je odmietnutie schváleného príspevku v I. Výzve organizáciou Slovenská katolícka charita. Ostatné náležitosti výzvy ostávajú nezmenené.

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 16.11.2015