Program Stronger Roots podporí 35 neziskových organizácií

2.12.2019

Celkom 35 organizácií získa podporu z programu Stronger Roots, ktorý spoločne realizujú Nadácia OSF, český think-tank Glopolis, slovenská Nadácia otvorenej Spoločnosti a maďarská NIOK Foundation. Cieľom programu je posilniť odolnosť a stabilitu neziskových organizácií v Česku, Maďarsku a na Slovensku a prispieť k ich väčšiemu prepojeniu so spoločnosťou. Víťazné organizácie tak získajú grantový príspevok vo výške až 30 000 € a intenzívnu podporu mentorov a konzultantov, ktorí organizáciám pomôžu posilniť vzťahy s ich priaznivcami a podporovateľmi.

Veľmi ďakujeme všetkým prihláseným organizáciám za zaslanie projektov! Hodnotenie nebolo vôbec jednoduché a konkurencia bola veľká – na Slovensku sa prihlásilo 47 organizácií, v Maďarsku 75 organizácií a v Česku dokonca 144 organizácií. Hodnotenie preto prebiehalo v niekoľkých kolách. Najprv boli všetky projekty ohodnotené dvoma nezávislými hodnotiteľmi a v Česku a Maďarsku bolo týmto spôsobom predvybraných 40 projektov, resp. 25 na Slovensku. Tie potom hodnotila viacčlenná nezávislá komisia a vybrala z nich 20-22 organizácií, ktoré ďalej postúpili na osobný rozhovor s komisiou. Na základe pohovorov potom bolo vybraných na Slovensku 11 a v Česku a Maďarsku 12 víťazných grantistov.

Hlavné kritériá výberu boli: zameranie projektu na posilňovanie okruhu priaznivcov a motivácie organizácie, celková kvalita projektu, definované cieľové skupiny, vhodné nástroje a metódy na oslovenie cieľových skupín, adekvátny rozpočet a lokalita projektu (ako bolo avizované v grantovej výzve, lokálne a regionálne organizácie boli v hodnotení ľahko zvýhodnené). Pri osobných rozhovoroch potom hrala úlohu predovšetkým motivácia a celková pripravenosť organizácie k posilňovaniu okruhu priaznivcov.

Spätná väzba pre neúspešných žiadateľov

Je nám ľúto, ale vzhľadom k tak vysokému počtu žiadosti nie sme schopní poskytnúť individuálnu spätnú väzbu ku každému projektu. Nižšie však popisujeme najčastejšie charakteristiky, ktoré viedli k tomu, že projekt postúpil do ďalšieho kola:

  • Projekt sa sústredil na posilňovanie väzby k priaznivcom, nie len na získavanie peňazí. V hodnotení vyšli lepšie organizácie, ktoré chcú zapojiť svojich priaznivcov aj inými spôsobmi a s inými cieľmi než len pre čistý fundraising.
  • Projekt reflektoval potreby priaznivcov. Postúpili predovšetkým projekty, ktoré nie len definovali, čo chcú získať od svojich priaznivcov, ale reflektovali aj ich potreby, názory či záujmy. Pri lokálnych projektoch sme tiež skúmali, či sa projekty snažia rozvíjať miestnu komunitu a zakoreniť v nej.
  • Projekt mal premyslený plán ako priaznivcov osloviť. Niektoré projekty nepostúpili do ďalšieho kola, pretože mali ako hlavnú aktivitu prijatie fundraisera či PR pracovníka, čo by samo o sebe nevadilo, ale chýbal podrobnejší plán, čo budú noví zamestnanci robiť aby organizácia posilnila svoj okruh priaznivcov.
  • Míľniky viedli projekt krok za krokom k úspechu. Postúpili hlavne projekty, ktoré si nastavili skôr menší počet jasných a zrozumiteľných míľnikov, ktoré posúvali projekt dopredu. Naopak, nižšie hodnotenie získali projekty, ktoré uviedli veľké množstvo míľnikov a aktivít, ktoré sa ale vzájomne prekrývali a nenadväzovali na seba.
  • Projekt reflektoval celkovú stratégiu organizácie. Pozitívne boli hodnotené hlavne projekty, ktoré vysvetlili ako projekt zapadá do celkovej stratégie organizácie, posúva organizáciu napred a buduje jej udržateľnosť.

Dúfame, že táto spätná väzba bude pre neúspešných žiadateľov nápomocná pri formovaní ich ďalších stratégií ako osloviť svojich priaznivcov a posilniť svoje vzťahy k nim. Počas celého programu Stronger Roots sa tiež budeme snažiť uverejňovať konkrétne prípadové štúdie, ako úspešne budovať okruh priaznivcov preto, aby aj nepodporené organizácie získali ďalšiu inšpiráciu a motiváciu k svojej práci.

Zoznam podporených organizácií

Tu nájdete abecedný zoznam podporených organizácií v každej krajine:

 

Slovensko

Amnesty International Slovensko

Humánny pokrok o.z.

Islamic Foundation in Slovakia (INS)

KASPIAN

Liga za duševné zdravie o.z.

Nadácia DEDO

Nadácia Milana Šimečku

Nadácia pre deti Slovenska

NepocujuceDieta.sk

Transparency International Slovakia

VIA IURIS

 

Česko

Agentura pro rozvoj Broumovska, z.s.

Centrum paliativní péče, z.ú.

Fokus Labe, z.ú.

Hnutí Brontosaurus, z.s.

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.

IQ Roma servis, z.s.

Magdaléna, o.p.s.

Otevřeno, z. s.

Pražské matky, z. s.

PROTEBE live, z.s.

Rodina v centru, z.u.

ZO ČSOP Vlašim (Český svaz ochránců přírody)

 

Maďarsko

A Matematika Összeköt Egyesület

Amnesty International Magyarország

Debreceni Regionális Közlekedési Egyesület (DERKE)

Haver Informal Jewish Educational Foundation

KórházSuli Alapítvány a Beteg Gyerekek Tanulásának Támogatásáért

Közélet Iskolája Alapítvány

Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület (Step by Step! Association)

Pecs CommunityFoundation

SUHANJ! Foundation

Transparency International Hungary Foundation

Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesülete

Uccu Roma Informal Educational Foundation

 

 

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter