Spolu za všetky rodiny

3.05.2015

V partnerstve s Iniciatívou Inakosť chceme dlhodobo ovplyvňovať kvalitu verejnej diskusie o problematike rodovej rovnosti, zameraného najmä na práva žien a LGBTI komunity. V ostatnom období výrazne stúpol význam kultivovania verejnej debaty, ako aj posilňovania komunikačných schopností organizácií presadzujúcich práva znevýhodnených menšín v spoločnosti. Ľudskoprávne organizácie, a špeciálne tie ktoré sa venujú zlepšovaniu postavenia LGBTI komunity, vytvárajú platformu mimovládnych organizácií.

Newsletter

Aktuality