Workshop na tému Advokačné kampane

4.10.2021

Pracujete na advokačných kampaniach alebo vás zaujímajú? Chcete vedieť, ako ich úspešne spustiť a realizovať?

Naša partnerská Nadace OSF v rámci programu ACF pripravila workshop na  tému Advokačných kampaní. Možnosť zúčastniť sa ponúkame pre 5 organizáciam občianskeho sektora zo Slovenska. Účasť je bezplatná, workshop bude prebiehať v anglickom jazyku. Tlmočenie nebude zabezpečené.

Workshop sa uskutoční dňa 21.10.2021 v čase od 14,30 do 16,00 na platforme zoom.

Pre záujemcov link na registráciu je tu: https://www.survio.com/survey/d/W6I7A6U6I2Q1Y6Q1X?preview=1

Registrácia je otvorená do 17.10.2021. Link na zoom vám zašleme následne.

Pracujete na advokačných kampaniach alebo vás zaujímajú? Chcete vedieť, ako ich úspešne spustiť a realizovať? Pripojte sa k našej diskusii so skúsenými odborníkmi Jurajom Melicharom (Priatelia Zeme) a Janom Rovenským (Greenpeace) o ich práci týkajúcej sa kampaní na ukončenie používania uhlia. Advocacy Inspiration je interaktívna diskusia založená na formáte akvária. Cieľom workshopu je predstaviť inšpiratívnych rečníkov a konkrétne advokačné kampane, na ktorých pracujú.

Rečníci

Juraj Melichar je koordinátor environmentálnych projektov, ekonomický analytik zameraný na ekologické hospodárstvo a komunitný aktivista. Juraj organizoval v rokoch 2008 až 2011 akcie na zvýšenie povedomia o trvalo udržateľnej ekonomike a manažmente. Od roku 2012 pracuje na udržateľnosti fondov EÚ a alternatívach hospodárskeho rastu s Priatelia zeme – CEPA. Juraj podporoval tímy pre rozvoj a správu siete na Priatelia zeme Európa v Bruseli v rokoch 2013 a 2014. V roku 2015 spolupracoval so s Platformou rozvojových mimovládnych organizácií pre trvalo udržateľný rozvoj a s Priateľmi zeme v oblasti trvalo udržateľného nakladania s odpadom. Jeho dobrovoľnícke aktivity boli zamerané na spustenie participatívneho rozpočtu a komunitného kompostovania v Bratislave a cyklistickej koalície v Pezinku. Od roku 2016 spolupracuje Juraj s Priateľmi zeme s medzinárodnou CEE Bankwatch Network na udržateľnosti verejných financií, ochrany klímy prostredníctvom energetickej transformácie a spravodlivom prechode regiónov náročných na uhlík. Je spoluautorom kampane „Život za uhlím“ (https://zivotpouhli.sk/) a spoluzakladateľom Slovenskej klimatickej iniciatívy a Klimatickej koalície. Názorové články publikuje v https://euractiv.sk/ a ďalších médiách.

Jan Rovenský je hlavným energetickým aktivistom Greenpeace Česká republika. Podieľa sa na environmentálnych kampaniach už od roku 1991 a na téme transformácie energetickej infraštruktúry od roku 2005. Zohral významnú úlohu v úspešnom boji proti expanzii obrovských povrchových uhoľných baní z čierneho uhlia a ničeniu domov miestnych komunít na severe Čiech, a pri obhajobe odstránenia vyvlastnenia na banské účely z českého právneho poriadku. Jeho najobľúbenejšími nástrojmi sú strategické plánovanie, priame lobovanie, administratívne právo, excel a lezenie po uhoľných elektrárňach a vládnych budovách.

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter