ZADANIE pre študentov na architektonickú súťaž: Úprava priestorov galérie a bývalej knižnice

Vyhlasujeme študentskú architektonickú súťaž na interiérovú úpravu priestorov bývalej knižnice na prízemí a výmenu interiérových prvkov v galérii v podzemí sídelnej budovy.

Účastníkmi súťaže môžu byť študenti 3. ročníka a vyššie FA STU, VŠVU, dizajnu FA STU a absolventi ročníka 2015/2016 týchto škôl.

Porota súťaže:

Ing. Arch. Michal Bogár (BKU ateliér),

Ing. Arch. Otto Häusler,

Jana Dravecká – finančná riaditeľka Nadácie,

Ján Orlovský – výkonný riaditeľ Nadácie

Termíny:

Termín zverejnenia súťaže: 26.9. 2016
Termín obhliadky priestorov: od 28.9. do 7.10. 2016

od 9.00 do 17.00 hod. (mimo víkendu)

Termín odovzdania súťažných návrhov 31.10.2016

elektronicky na adresu osf@osf.sk s predmetom správy “Knižnica OSF”

Termín rozhodnutia poroty: 7.11. 2016
Termín zadania objednávky prác: 8.11. 2016
Termín ukončenia realizácie: 30.1.2017

Nadácia alokuje sumu 3000,- € (slovom tritisíc eur) na dodanie služby podľa zadania vrátane odmeny pre víťaza.

Nadácia využíva priestory bývalej knižnice na semináre, workshopy a tlačové konferencie.

Bývalá knižnica:

Miestnosť lichobežníkového tvaru (podrobné rozmery v prílohe) s priamym slnečným svetlom je vybavená 24 stoličkami STEELCASE na kolieskach s výsuvným stolíkom.

Miestnosť so zvyškami nábytku z bývalej knižnice (nie je podmienkou zotrvania v miestnosti) pôsobí strohým až chladným dojmom. Cieľom úpravy je miestnosť bývalej knižnice zútulniť, kreatívne stvárniť úpravou podláh, stien, stropov a spraviť z nej modernú seminárnu miestnosť, ktorá reflektuje duch a poslanie Nadácie ako „otvorenej, inkluzívnej a rôznorodej komunity“. Stoličky

STEELCASE musia v miestnosti zostať, ostatný nábytok môže byť vyradený.

Galéria v podzemí:

Využíva sa pre potreby výstav, seminárov a workshopov s malým občerstvením. Interérové prvky (stoly, servírovacie stolíky) majú dobu životnosti za sebou. V návrhu očťakávame výmenu, ktorá by priestor oživila.

Návrh musí reflektovať skutočnosť, že celkový rozpočet vo výške 3000,- EUR vrátane honorára pre víťaza nesmie byť prekročený.

Parametre – súčasťou víťazného návrhu musí byť

Pre bývalú knižnicu:

  • 3x servírovací stolík na kolieskach (2x na občerstvenie, 1 na uloženie dataprojektora /laptopu,
  • galerijný závesný systém na zavesenie obrazov/fotografií na celú dĺžku miestnosti – stena oproti oknám
  • vytvorenie priestoru pre publikácie OSF v počte do cca 50ks (police, zavesenie, uloženie, levitácia  – fantázii sa medze nekladú…) na zadnej stene
  • riešenie „studeného“ osvetlenia – len výmena túb zo studených za žiarivky so žltým svetlom a pripadne úprava súčasných svietidiel (zmena/odstránenie krytov a pod.)
  • zabezpečenie „chladenia“/ventilácie miestnosti (nemá AC, priame slnečné svetlo, v lete býva vzduch nedýchateľný aj pri otvorených oknách)
  • zatemnenie – okrem existujúcich žalúzií by bolo potrebné zariadiť jednoduché zatemňovanie/prítmie pre prezentácie a filmy uprostred dňa ako doplnenie súčasného systému žalúzií.

Pre galériu v podzemí:

  • 2x servírovací stolík na kolieskach (1x na občerstvenie, 1xna uloženie dataprojektora /laptopu,
  • 3x stôl/skladacia zostava/pult na vytvorenie cateringového servírovacieho pultu s dĺžkou max. 4m
  • 4x podstavce pre umiestnenie výstavných objektov s rozmerom (30x30X90cm) Poznámka:

K dispozícii sú pôdorysy priestorov v .DWG formáte.

Finančné prostriedky potrebné na realizáciu projektu sa budú autorom víťazného návrhu vyplácať priebežne, preto zo strany autorov nie je potrebné mať potrebný objem hotovosti na účte.

Úlohou víťaza súťaže bude realizovať víťazný návrh v stanovenom termíne, honorár víťaza je súčasťou celkového rozpočtu 3000 EUR.

Autor/ka: Nadácia otvorenej spoločnosti 27.09.2016