Budovanie kapacít mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti rodovej rovnosti, prevencie diskriminácie a ochrany ľudských práv žien

Výzva: 1
Oblasť: Bilaterálny fond
Názov organizácie: Občan, demokracia a zodpovednosť
Suma: 1 650 €

Grant určený na vyhľadávanie partnera z donorskej krajiny.

web: www.odz.sk, www.diskriminacia.sk

kontakt: pufflerova@odz.sk

Aktuality