Doprava – vec verejná

Výzva: 2
Oblasť: Bilaterálny fond
Názov organizácie: Podnikateľská aliancia Slovenska
Suma: 1 650 €

Grant určený na vyhľadávanie partnera z donorskej krajiny.

Aktuality