Hlavy pomáhajú

Výzva: 2
Oblasť: Bilaterálny fond
Názov organizácie: Nadácia Pontis
Suma: 1 650 €

Grant určený na vyhľadávanie partnera z donorskej krajiny.

web: www.nadaciapontis.sk

kontakt: monika.smolova@nadaciapontis.sk

Aktuality