Lídri bez hraníc

Výzva: 1
Oblasť: Bilaterálny fond
Názov organizácie: Orbis Institute
Suma: 1 650 €

Grant určený na vyhľadávanie partnera z donorskej krajiny.

web: www.orbisinstitute.sk

kontakt: kozelnicky@orbisinstitute.sk

Aktuality