Medzinárodná sieť mladých Generation 2020

Výzva: B
Oblasť: Bilaterálny fond
Názov organizácie: Karpatská nadácia
Suma: 9 398 €

Realizácia projektu je potrebná pre získanie a obojstrannú výmenu skúseností, know-how a poznatkov o práci a fungovaní cezhraničnej mládežníckej organizácie Barents Regional Youth Council a Basen Youth Council, ich spolupráce s mestom Basen / Kirkenes a mládežníckymi lídrami  zapojenými do procesu tvorby cezhraničnej skupiny mladých aktivistov – Karpatskej regionálnej mládežníckej rady.  Cieľom projektu je výmena doterajších skúseností s komunikáciou a spoluprácou so samosprávou a organizácií  aktivít pre mládež. Projekt má posilniť motiváciu mládeže na zapájanie sa do miestneho a regionálneho rozvoja prostredníctvom cezhraničnej spolupráce. Cieľovou skupinou projektu sú mladí ľudia z východného Slovenska (mládežnícki lídri Karpatskej regionálnej mládežníckej rady) vo veku od 15 – 30 rokov a aktívna mládež mládežníckej organizácie Barents Regional Youth Council a Basen Youth Council z mesta Basen . Úlohou partnera projektu je odovzdať dlhoročné skúsenosti pri tvorbe, vedení a organizovaní aktivít cezhraničnej mládežníckej organizácie  Barents Regional Youth Council a jej spolupráce s miestnou a regionálnou samosprávou. Partnerstvom sa dosiahne výmena skúseností medzi aktívnymi mladými ľuďmi, transfer dlhoročných skúseností nórskej mládežníckej organizácie na Slovensko, no zároveň vybuduje základ ďalšej spolupráce medzi mladými ľuďmi do budúcnosti.

Aktuality