Nástroje pre zvyšovanie zamestnanosteľnosti ľudí so zdravotným postihnutím

Výzva: 1
Oblasť: Bilaterálny fond
Názov organizácie: EPIC
Suma: 1 650 €

Grant určený na vyhľadávanie partnera z donorskej krajiny.

web:  www.epic-org.eu

kontakt: zuzana_p@epic.org.au

Aktuality