Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií

Výzva: 1
Oblasť: Bilaterálny fond
Názov organizácie: Občan, demokracia a zodpovednosť
Suma: 1 650 €

Grant určený na vyhľadávanie partnera z donorskej krajiny.

web: www.odz.sk

kontakt: pufflerova@odz.sk

Aktuality