Podpora zlepšenia postavenia osôb znevýhodnených z dôvodu ich zdravotného stavu a rôzneho stupňa sociálnej odkázanosti

Výzva: 2
Oblasť: Bilaterálny fond
Názov organizácie: Asociácia na ochranu práv pacientov SR
Suma: 1 650 €

Grant určený na vyhľadávanie partnera z donorskej krajiny.

Aktuality