Prípad školy v Šarišských Michaľanoch

Výzva: 2
Oblasť: Bilaterálny fond
Názov organizácie: eduRoma
Suma: 1 650 €

Grant určený na vyhľadávanie partnera z donorskej krajiny.

Aktuality