Sieťovanie trans organizácií krajín Vyšehrádskej štvorky

Výzva: 2
Oblasť: Bilaterálny fond
Názov organizácie: TransFúzia
Suma: 8 910 €

Cieľom projektu je vytvorenie medzinárodnej podpornej siete organizácií, ktoré obhajujú práva transrodových ľudí v štátoch Vyšehradskej štvorky a prehĺbenie spolupráce s nórskou partnerskou organizáciou LLH, za účelom posilnenia a rozvoja kapacít týchto organizácií so zámerom zvýšiť efektivitu advokácie rodovej rovnosti na Slovensku a v ďalších postsocialistických štátoch stredoeurópskeho regiónu.

web: www.transfuzia.sk

kontakt: havlicek.christian@gmail.com

Aktuality