Študijná návšteva „PRIDE a ďalej“

Výzva: B
Oblasť: Bilaterálny fond
Názov organizácie: Saplinq
Suma: 6 510 €

Hlavným zámerom projektu je prostredníctvom študijnej návštevy v partnerských organizáciách zvýšiť kompetencie LGBT aktivistov so špecifickým zameraním na komunitnú prácu. Projekt vychádza predovšetkým z potreby nadviazať spoluprácu s partnerskými organizáciami s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti komunitnej práce zameranej na LGBT ľudí, z krajín v ktorých je tento typ komunitnej práce podstatne viac rozvinutý ako na Slovensku. Nadviazanie spolupráce so skúsenejšími organizáciami vychádza z potreby nadviazať kontakty pre spoluprácu v rámci pripravovaných krátkodobých aj dlhodobých projektov.Medzi základné ciele projektu patrí zdieľanie know-how a príkladov dobrej praxe (smerom od hostiteľských organizácií k nám) v oblasti komunitnej práce a práce s LGBT ľuďmi za účelom:1. zvýšenia kvality festivalu PRIDE Dúhové Košice, 2. finalizácie projektu pripravovaného Komunitno-poradenského centra v Košiciach (KPC) pre LGBT komunitu, 3. prípravy vzdelávacích a komunitných projektov na obdobie 2016-2017.Plánovanými výstupmi projektu sú:- konkrétne návrhy k zlepšeniu programu a organizácie festivalu PRIDE Dúhové Košice na základe konzultácií so skúsenejšími tímami organizátorov z Nórska a Islandu,- finálny návrh projektu pripravovaného Komunitno-poradenského centra na základe konzultácií s odborníkmi z partnerských organizácií, – dohodnutie nových partnerstiev v rámci pripravovaných projektov na obdobie 2016-2017. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú členovia a spolupracovníci o.z. Saplinq s rozličným pracovným zameraním z viacerých regiónov Slovenska, ktorí sú zároveň multiplikátormi na národnej úrovni. Táto skupina sa zároveň aktívne zúčastní dvoch študijných návštev.  Sekundárnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia na Slovensku, ktorí budú prijímateľmi služieb poskytovaných členmi nášho tímu. Partnerstvá nadviazané v rámci projektu budú mať presah do ďalších projektov – čiže význam partnerstva je v naštartovaní dlhodobej spolupráce.

Aktuality