Verejný záujem vs záujem verejnosti

Výzva: 2
Oblasť: Bilaterálny fond
Názov organizácie: Slatinka
Suma: 1 650 €

Grant určený na vyhľadávanie partnera z donorskej krajiny.

web: www.slatinka.sk

kontakt: paulikova@changenet.sk

Aktuality