Výmena skúseností s bojom proti schránkovým firmám

Výzva: B
Oblasť: Bilaterálny fond
Názov organizácie: Transparency International Slovensko
Suma: 5 116 €

Cieľom projektu je priniesť know-how a dobrú prax transparentnosti z boja protischránkovým firmám z Nórska na Slovensko. Nórsko je jednou z najmenejskorumpovaných krajín vo svete podľa rebríčka vnímania korupcie odTransparency International. Pre porovnanie, Slovensko je piate najhoršie v EÚ.Nórsko je zároveň jednou z prvých európskych krajín, ktoré sa rozhodli bojovaťs korupciou a daňovými únikmi schránkových firiem založením povinnéhoregistra skutočných vlastníkov firiem. Ten bude spustený začiatkom roka 2016.Slovenská vláda pre podobné problémy pri verejnom obstarávaní tiež založilaregister vlastníkov, ale ten sa ukázal ako nefunkčný. Zákon bol už trikrátmenený, ale registru stále chýba detailnosť ako aj sankcie. Aj štúdiaTransparency International Slovensko nedávno ukázala, že ani taký Váhostav,veľká stavebná firma ovládaná cez schránkové firmy, nemusel podľa novéhozákona naozaj ukázať vlastníkov. V projekte teda navrhujeme študovať zákonya prax v Nórsku, a to v priebehu apríla 2016, v spolupráci s partneromTransparency International Nórsko. Obaja partneri by pred štúdijnou cestou doNórska spravili základný výskum o legislatíve a prípadoch schránkových firiemv ich vlastných krajinách. V apríli by sa stretli v Oslo, analyzovali spolu výsledkya navštívili nórske úrady zodpovedné za tvorbu a kontrolu registra vlastníkov.Finálnym produktom by bola prípadová štúdia nórskeho registra vlastníkov,ktorú by spolu s návrhmi ako zlepšiť slovenský register a zákony napísalo apredstavilo médiám a politikom TI Slovensko.

Aktuality