Zlepšenie participácie MVO v rozhodovacích procesoch

Výzva: 1
Oblasť: Bilaterálny fond
Názov organizácie: Centrum vzdelávania neziskových organizácií
Suma: 1 650 €

Grant určený na vyhľadávanie partnera z donorskej krajiny.

web: www.cvno.sk

kontakt: maros@cvno.sk

Aktuality