Bystrany idú ďalej

Výzva: 2
Oblasť: Ľudské práva, vrátane práv menšín - malé granty
Názov organizácie: Úspech, n.o.
Suma: 3 525,12 €

V obci Bystrany žije 2500 Rómov. Rómovia po roku 1989 vylepšujú svoje životné podmienky, o čom svedčí zlepšené bývanie v osade. Väčšina Rómov v Bystranoch žije stále v osade, sú nezamestnaní a ich vekový priemer sa znižuje. Rómovia nemajú v médiách dobré meno a tiež situácia v Sheffielde sa v médiách popisovala jednostranne, negatívne.

V Bystranoch žijú aktívni mladí Rómovia, ktorí sa poctivo pretĺkajú životom a majú málo možnosti prezentovať seba samých, svoje nápady a výsledky svojich aktivít. Projekt nadväzuje prirodzeným spôsobom na doterajšie spoločné aktivity predkladateľa projektu s mladými Rómami z Bystrian (organizovaní v OZ Mladé sovy). Projekt pomáha udržať záujem mladých Rómov o svoj vlastný život, život svojich rodín a život v osade a v obci. Projekt vychádza v ústrety mladým Rómom v Bystranoch, zapája ich do ďalších aktivít v prospech celej rómskej komunity a jeho výsledkom bude pozitívna prezentácia mladých Rómov z Bystrian a ich práce.

 

web: www.u-no.sk

kontakt: miropollak123@gmail.com

Aktuality