Dom na polceste – rovnosť pre všetkých v ňom

Výzva: 3
Oblasť: Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii
Názov organizácie: Stredisko Evanjelickej Diakonie ,,útulok Dom na polceste
Suma: 8 087,99 €

Dom na polceste je útulok pre mladých mužov, ktorí aj napriek životnej kríze chcú kráčať ďalej. Poskytuje pomoc a podporu pri ceste k samostatnému životu mladým dospelým z detských domov. Už teraz tam mladí muži pracujú na farme, ktorá sa zameriava na produkciu čerstvého kravského mlieka a Dom na polceste ponúka aj stavebnú činnosť. Projekt odštartuje informačným workshopom spojeným s Dňom otvorených dverí v Dome na polceste a oboznámi širokú odbornú i laickú verejnosť s činnosťou zariadenia, ktoré dáva šancu bývalým chovancom detských domov postaviť sa na vlastné nohy. Nasledovať by mali informačné stretnutia so zástupcami sociálnych podnikov v blízkom i vzdialenom okolí (napr. Sp. Hrhov a L. Mikuláš), ktoré budú zamerané na vzájomné odovzdávanie si skúseností. Propagácii Domu na polceste pomôže mediálna kampaň, ktorá upozorní na to, že toto zariadenie ponúka čerstvé produkty z farmy (mlieko, syr, tvaroh) a stavebnú činnosť (realizácia komplexného stavebného riešenia exteriéru a interiéru budov) v regionálnych printových médiách, na internete a v regionálnych televíziách. Trvalá udržateľnosť zariadenia, ktoré poskytuje sociálne zázemie mladým dospelým z detských domovov, sa dá dosiahnuť založením sociálneho podniku. Tak by mohol Dom na polceste poskytovať aj prácu a slúžiť na to, aby tam mladí dospelí získali pracovné návyky. Na farme a v stavebnej činnosti si našlo prácu už 5 odchovancov Domu na polceste. Projekt by umožnil pracovať ďalším z nich. Naučili by sa pracovať a našli si uplatnenie, keďže je pre nich veľmi ťažké nájsť si inú prácu.

web : www.domnapolceste.sk

kontakt : info@domnapolceste.sk

Aktuality