Filmový Klub Amnesty

Výzva: 2
Oblasť: Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii - malé granty
Názov organizácie: Amnesty International Slovensko
Suma: 4 793,40 €

Európa súčasnosti: Protirómske pochody,prienik antisystémových strán do politiky a útoky extrémistov aj v demokratických krajinách. Európa sa v posledných rokoch zafarbila rasistickými a nenávistnými výrokmi a zmenila sa na rodisko nacionalistických tendencií. Mladí ľudia, ktorí budú zajtra vytvárať a rozhodovať o kontúrach verejného života vnímajú zmeny v spoločnosti, nevedie sa s nimi ale diskusia o dopadoch týchto zmien a paralelách z minulosti. Cez pravidelné filmové projekcie sprevádzané riadenou diskusiou o rôznych podobách diskriminácie, extrémizmu a porušovaní ľudských práv prinesieme mladým ľuďom konkrétne príbehy a vytvoríme priestor na diskusiu ich názorov a postojov na aktuálne témy. Do škôl a mládežníckych iniciatív donesieme kritické myslenie, zvýšime porozumenie príčin nenávistných prejavov a posilníme vedomosti o ľudských právach.

web: www.amnesty.sk

kontakt: jana.malovicova@amnesty.sk

Aktuality